ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.02/2011  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια οκτώ (8) πλωτών ελαστικών προσκρουστήρων πεπειεσμένου αέρα (HIGH PRESSURE FLOATING PNEUMATIC RUBBER FENDERS) για τον Εμπορικό Λιμάνι Σούδας