ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS Εκτύπωση

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο : 2821083244

F AX  : 2821087900

E-mail :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 01/2014

Xανιά: …/…./….

Αρ πρωτ:

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

…/ …./….

…..

ΠΕΡΙΔΟΥ 24 73100 ΧΑΝΙΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 1.397.280,00 € Ευρώ (1.136.000,00 €

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Κωδικοί CPV: 35113300-2 (Εγκαταστάσεις ασφάλειας), 35120000-1 (Συστήµατα και διατάξεις επιτήρησης   και   ασφάλειας),   48730000-4   (Πακέτα λογισµικού ασφαλείας).

Χρονική διάρκεια του έργου:  6[a1] µήνες.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί βάσει της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του Π.Δ. 59/2007.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης στο Τεύχος  ∆ηµοσίων Συµβάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο

04/04 /2014

28/03/2014

…./…./ …. (ΦΕΚ … ΤΔΔΣ)


 


[a1] 18-12-2013 Αλλαγή  διαρκειας συμβασης