ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 30.750 €
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 30.750 € Εκτύπωση

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνο : 2821083241

F AX    : 2821087900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Xανιά: 19/03/2014

Αρ. Πρ.: 832

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, διενεργεί δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τριών κυλινδρικών προσκρουστήρων για το Επιβατικό Λιμάνι Σούδας, συνολικής δαπάνης 30.750 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει το προυπ/σμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις ή Συνεταιρισμοί αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Αναλυτική Διακήρυξη της προμήθειας.
  • Η δημοπρασία θα γίνει 10-04-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα Γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, οδός Περίδου 24 ,73100 ΧΑΝΙΑ.
  • Από την παραπάνω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και δύνανται να παραλάβουν το τεύχος της Διακήρυξης.   Η παραλαβή του τεύχους μπορεί να γίνει έως και την 08-04-2014 και ώρα 14:00 μμ.. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr. Επίσης αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στo ΚΗΜΔΣ (www.eprocurement.gov.gr) και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Χανιά 18-03-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 


Αρχεία:
Download this file (ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-578.pdf)ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-578.pdf[ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-578]101 Kb
Download this file (ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-O1X.pdf)ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-O1X.pdf[ANAKOINOSH DIAGONISMOU 10-4-14 BIXOORE4-O1X]432 Kb
Download this file (ANAKOINOSH DIENERGEIAS DIAGONISMOU 04-2014.doc)ANAKOINOSH DIENERGEIAS DIAGONISMOU 04-2014.doc[ANAKOINOSH DIENERGEIAS DIAGONISMOU 04-2014]45 Kb