ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ Εκτύπωση


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνο : 2821083241
FAX: 2821087900

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Xανιά:  30/10/2013
Αρ. Πρ.: 3141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, διενεργεί δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για την προμήθεια τριών κυλινδρικών προσκρουστήρων για το Επιβατικό Λιμάνι Σούδας, συνολικής δαπάνης  30.750 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  Η δαπάνη βαρύνει το προυπ/σμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις ή Συνεταιρισμοί αυτών που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Αναλυτική Διακήρυξη της προμήθειας.
  • Η  δημοπρασία θα γίνει 22-11-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30  π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα Γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, οδός Περίδου 24 ,73100 ΧΑΝΙΑ.
  • Από την παραπάνω διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και δύνανται να παραλάβουν το τεύχος της Διακήρυξης.   Η παραλαβή του τεύχους μπορεί να γίνει έως και την 20-11-2013 και ώρα 14:00 μμ.. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr. Επίσης αναλυτική διακήρυξη  θα αναρτηθεί στo  ΚΗΜΔΣ (www.eprocurement.gov.gr) και στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Χανιά 30-10-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Πίνακα Ανακοινώσεων ΛΤΝΧ

 

 

 

Αρχεία:
Download this file (Diakiriksi anoiktou proxirou diagonismou trion proskroustiron.pdf)Diakiriksi anoiktou proxirou diagonismou trion proskroustiron.pdf[ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ - ΒΛΛ5ΟΡΕ4-Υ47]451 Kb