ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS» Εκτύπωση

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ NOMOY XANIΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS»

Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ ΙΑΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός       µε κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 

35113300 (Εγκαταστάσεις Ασφαλείας)  ,

35120000 (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας), 48730000 (Πακέτα λογισμικού ασφαλείας)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS 

GR434

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.366.000 €

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ  ΦΠΑ 

1.680.180 €

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η προµήθεια     συγχρηµατοδοτείται από       το Ευρωπαϊκό       Ταµείο         Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο εχει ενταχθεί στον Αξονα Προτεραιότητας «01- Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», με κωδικό MIS 397805.

ΧΡΟΝΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

9 μήνες  από την υπογραφή της Σύµβασης

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ   ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΔΟΥ 24   73100  ΧΑΝΙΑ

Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών 

19/11/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών 

19/11/ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

27-09-2013

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρχεία:
Download this file (teuxos_diakyrhkshs.doc)teuxos_diakyrhkshs.doc[Teuxos Diakyrhkshs]4556 Kb