ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 05/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 05/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-ΟΑΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:420/19-02-2013

 

Απόφαση  

υπ’αριθμόν 05/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Παραλαβή Υπηρεσιών των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας χωρίς διαγωνισμό (προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. To ΠΔ 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού

3.     Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Παραλαβή Υπηρεσιών των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας χωρίς    διαγωνισμό(προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €) 

αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

  1. Θεοδωρίδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΔΕ Δ/κού Λογ/κού  
  1. Νταουντάκης Σπυριδων μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού  
  1. Περράκη Αντωνία ΙΔΑΧ υπάλληλος ΛΤΝΧ της ΔΕ Εργοδηγών Δομ.Εργων

Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταυριανουδάκης Μανούσος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

2. Πλατυρράχου Δέσποινα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

3. Κρασαδάκη Ευαγγελία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο  κ  Νταουντάκης   με α/α  τον κ. Σταυριανουδάκη.

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ 

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (5-2013.pdf)5-2013.pdf[ ]83 Kb