ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 06/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 06/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-ΕΔ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:419/19-02-2013

 

Απόφαση  

υπ’αριθμόν 06/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Παραλαβή Προμηθειών των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας χωρίς διαγωνισμό (προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €)

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. To  ΠΔ 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού

3.     Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Παραλαβή Προμηθειών των οποίων η ανάθεση γίνεται απευθείας χωρίς    διαγωνισμό (προϋπολογισμού μελέτης εκτός του ΦΠΑ μικρότερου των 20.000 €) 

αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

  1. Πλατυρράχου Δέσποινα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού   
  1. Νταουντάκης Σπύρος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού
  1. Ζωφάκης Στυλιανός ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

Αναπληρωματικά μέλη

1. Θεοδωρίδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

2. Σταυριανουδάκης Μανούσος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

3. Πιρπινάκης Μανώλης ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Πλατυρράχου  με α/α  τον κ. Σταυριανουδάκη Μανούσο

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ 

ΜΠΡΟΚΑΛΆΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Αρχεία:
Download this file (6-2013.pdf)6-2013.pdf[ ]83 Kb