ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Απόφαση υπ’αριθμόν 08/2012
Απόφαση υπ’αριθμόν 08/2012 Εκτύπωση

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΟΡΕ4-010

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ Πρωτ:417/19-02-2013

 

Απόφαση 

υπ’αριθμόν 08/2012

Περί: Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής

Α. Διενέργεια Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την παραχώρηση χώρων στεγασμένων και μη δικαιοδοσίας ΛΤΝΧ.  

Έχοντας υπόψη:

  1. Toν N. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και ειδικότερα το άρθρο 83 αυτού.
  1. Τον Ν. 715/79  περί τρόπου ενέργειας ΝΠΔΔ προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων
  1. Το από 11/2/13 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης για συμμετοχή των υπαλλήλων στην του  θέματος επιτροπή σύμφωνα με τον Ν 4024/11 & τις  διατάξεις  της  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011  Απόφασης  του Υπουργού   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης   (ΦΕΚ 2540/Β’/07.11.2011)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

Διενέργεια Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την παραχώρηση χώρων στεγασμένων και μη δικαιοδοσίας ΛΤΝΧ 

αποτελούμενη από τους :

Τακτικά μέλη

1. Πλατυρράχου Δέσποινα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

2. Σπυριδάκη Ρήγισσα μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

3. Πρώιμος Αντώνης ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της  ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

Αναπληρωματικά μέλη

1. Θεοδωρίδου Σοφία μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού  

2. Νταουντάκης Σπύρος μόνιμο υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΔΕ Δ/κού Λογ/κού

3. Πιρπινάκης Εμμανουήλ ΙΔΑΧ υπάλληλο ΛΤΝΧ της ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Πλατυρράχου με α/α  τον κ. Πιρπινάκη.

Χανιά  11  -02 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αρχεία:
Download this file (8-2013.pdf)8-2013.pdf[ ]82 Kb