ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Παροχή υπηρεσ.υποδοχής αποβλ.&καταλοίπων φορ.πλοίων
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Παροχή υπηρεσ.υποδοχής αποβλ.&καταλοίπων φορ.πλοίων Εκτύπωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ 12/ 11/ 2010.
ΤΜΗΜΑ : Τεχνικό
Ταχ. Δ/νση : Περίδου 24 – 73100
Χανιά
Πληροφορίες: κ. Σκουμπάκη
Τηλέφωνο : 28210 83240
FAX : 28210 87900


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια των αποβληθεισών ενστάσεων εκ μέρους των εταιρειών Αντιρρυπαντική
Α.Ν.Ε. και Hellenic Environmental Center A.E. σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων αποφάσισε με την υπ’ αριθμ.241/2010 απόφασή του να
ακυρώσει την υπ’ αριθ. 1/2010 διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών αποδοχής αποβλήτων, λόγω παρείσφρησης
ασαφειών στη διακήρυξη (λ.χ. ως προς τον χρόνο λήξης των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης, τη δυνατότητα προσκόμισης εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου κλπ),
και προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, ποια δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας/άδειες απαιτείται να
υποβάλουν οι υποψήφιοι.
Θα ακολουθήσει επαναδημοπράτηση της άνω σύμβασης παροχής υπηρεσιών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ
ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ