ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις 4ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1"
4ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1" Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Xανιά,   14 /   09 / 2016

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες: Σπυριδάκη Ρήγισσα                                       Αρ.Πρωτ: 3343

Τηλέφωνο:     28210-83232

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων διενεργεί 4ο επαναληπτικό ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του  πλοίου Ρ/Κ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων στο λιμένα Σούδας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/10/2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  11/10/2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:30

στο  2ο όροφο, οδός  Περίδου 24 Χανιά, στα γραφεία του ΛΤΝΧ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που απαιτούνται από την αναλυτική διακήρυξη.

Χρόνος ισχύος των προσφορών  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ένα τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της προσφοράς.

Η διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου   3341    /   14-9-2016     διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες  και κατά τις ώρες  08:00 ως 15:00 από το Διοικητικό Τμήμα ΛΤΝΧ,  οδός Περίδου 24,  2ος όροφος, τηλ.28210-83232 και  είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ