ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα:             Διοικήσεως                                         Ημερομηνία:  09.05.2016

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες:  Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο:       2821-083235                                       Αρ.Πρωτ.:1529

Fax:                 2821-087900

 

Προς:  Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με αριθμ διακήρυξης 1390/21.04.2016 Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων

Κοιν.: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης             Προσφορών Διαγωνισμού


Θέμα: Διευκρινήσεις επί της 1390/21.04.16 διακήρυξης Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της χλζ Λιμ Σούδας,   Λιμ Καβονησίου Κισάμου και των γραφείων της Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων

 

Διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Ερώτημα: Στην διακήρυξη σας παράρτημα Ι τεχνικές προδιαγραφές –ειδικοί όροι σελ 11 αναφέρετε: Για την καθαριότητα του Λιμ Καβονησίου Κισάμου ότι οι εργασίες θα εκτελούνται … καθημερινά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο και δύο φορές την εβδομάδα τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου σελ 12, αναφέρετε σύμφωνα με τα παραπάνω για την καθαριότητα του Λιμ Καβονησίου απαιτούνται εβδομαδιαία 28 ώρες εργασίας. Αφήνοντας να εννοηθεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Ποιο από τα δύο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς.

Απάντηση: Οι 28 ώρες την εβδομάδα αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από τους μήνες Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Για τους μήνες από Νοέμβριο έως και Μάρτιο απαιτούνται 8 ώρες την εβδομάδα.

 

Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ

Μανωλικάκης Κωνσταντίνος