ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ « ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1»
2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ « ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1» Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ Xανιά   07 /1 /2015

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες: Σπυριδάκη Ρήγισσα                                       Αρ.Πρωτ: 27

Τηλέφωνο:     28210-83232

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων διενεργεί 2ο επαναληπτικό ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Σούδας του  πλοίου Ρ/Κ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1», που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων στο λιμένα Σούδας.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20/1/2015   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  21/1/2015   ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 12:30

στην αίθουσα συνεδριάσεων 2ος όροφος οδός  Περίδου 24 Χανιά.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που απαιτούνται από την αναλυτική διακήρυξη.

Χρόνος ισχύος των προσφορών  ενενήντα (90)   ημερολογιακές ημέρες και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   ένα τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης της προσφοράς.

Η διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 26 /07-01-2015 διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες  και ώρα 10:00 ως14:00 από το Διοικητικό Τμήμα ΛΤΝΧ,  οδός Περίδου 24,  2ος όροφος, τηλ.28210-83232 και  είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www.ltnx.gr .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

 

ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ