ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απεντόμωση στο ¨Λιμάνι Σούδας & Καστελίου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απεντόμωση στο ¨Λιμάνι Σούδας & Καστελίου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τμήμα:            Διοικήσεως                                                     Ημερομηνία: 7/11/2014

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά                                          Αρ. πρωτ.:4117

Τηλέφωνο:      2821-083235

Fax:                 2821-087900

 

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για ετήσια απεντόμωση-μυοκτονία

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές στα γραφεία του Λ.Τ.Ν.Χ. Περίδου 24 την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ. για την εφαρμογή ετήσιου προγράμματος απεντόμωσης-μυοκτονίας στη χερσαία λιμενική ζώνη του Λιμένα Σούδας και του Λιμένα Καβονησίου Κισάμου που θα περιλαμβάνει 5 εφαρμογές ανά λιμάνι.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων και Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008.

Οι εργασίες που προβλέπονται σε κάθε εφαρμογή είναι μεταξύ άλλων:

Έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση των δολωματικών σταθμών, οι οποίοι είναι ήδη τοποθετημένοι και αυτών που θα τοποθετηθούν. Θα τοποθετούνται μυοκτόνα δολώματα στα περίπου 150 φρεάτια του Λιμένα Σούδας και του Λιμένα Κισάμου, στα υπόγεια κανάλια σωλήνων, στους πίνακες που βρίσκονται δίπλα σε κάθε πυλώνα, σε διάφορα κρυφά σημεία των υπαίθριων χώρων των δύο λιμένων και όπου αλλού απαιτηθεί.

Επίσης θα γίνεται ψεκασμός για την καταπολέμηση εντόμων σε όλα τα φρεάτια των υπογείων καναλιών, στο αποχετευτικό σύστημα, καθώς και γύρω, και μέσα αν απαιτηθεί, από τους χώρους όλων των κτηρίων, γραφείων και W.C. που υπάρχουν στα δύο λιμάνια.

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού (ΕΚ) Αριθμ.852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων βασική παράμετρος του οποίου είναι η εφαρμογή του συστήματος HACCP.

Το μέγιστο προσφερόμενο ποσό σύμφωνα με την 163/14 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής είναι 2.700,00 € με Φ.Π.Α.

Στο προσφερόμενο ποσό θα διαχωρίζεται ο Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται μετά από έκδοση εντάλματος πληρωμής από το ΛΤΝΧ που θα ακολουθεί την έκδοση φορολογικού παραστατικού από τον ανάδοχο καθώς και βεβαίωση εφαρμογής ή άλλο ανάλογο έγγραφο που θα πιστοποιεί την ημερομηνία και τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν.  Τυχόν  κρατήσεις θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας 28210 83230 - 28210 83237.

Ο  Πρόεδρος  Λ.Τ.Ν.Χ.

Κωνσταντίνος Μπροκαλάκης