ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ


Τμήμα:             Διοικήσεως                                         Ημερομηνία:    24/09 /14

Ταχ.Δ/νση:       Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες:  Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο:       2821-083235                                       Αρ.Πρωτ.:3471

Fax:                  2821-087900

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων σε συνέχεια της αριθμ 3280/10.09.14 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοινώνει ότι προκειμένου να διευκρινιστούν ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση καντινών  (έκδοση αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου) σε τέσσερεις θέσεις α) στην κεντρική προβλήτα, β) στη θέση Σοσορίδες  γ) στη θέση Λιμνωνάρι της χερσαίας λιμενικής ζώνης Λιμενίσκου Μαραθίου, καθώς  και  δ)  στη  χ.λ.ζ.  Χώρας  Σφακίων  βόρεια  της  ράμπας  εξυπηρέτησης πλοίων με βάση την 167/2014 απόφαση ΛΕ αναβάλλει την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών για την παραχώρηση χρήσης των αντίστοιχων χώρων  για τα έτη 2014 και 2015 που είχε οριστεί για την Τρίτη 30/09/14.

Η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση μας στον ημερήσιο Τύπο.

 

Ο  Πρόεδρος  ΛΤΝΧ

Μπροκαλάκης Κωνσταντίνος